(PAGE_LOADING)


Horizon 2020

Norsk Hummer har gjennom Horizon 2020 som er et EU program for innovasjonsutvikling og kommersialisering, fått tildelt vesentlige midler til å utvikle vår klekkeriteknologi for å utvikle robuste hummer yngel til utsett i havkonsesjoner.

Les mer om Horizon 2020

Hummeryngel

Norsk Hummer er den ledende aktøren i Norge som tilbyr hummeryngel til utsett i havbeite. Yngelen klekkes fra villfanget hummer som er fanget i den kommunen havbeitet ligger i. I klekkeriet vårt på Tustna blir de holdt i strømsatte tanker og foret med helt naturlig villfanget plankton. To uker etter klekking er de klare for utsett i havbeitet og alt utstyret som trengs for utsetting følger med yngelen. Yngelen settes ut i den kommunen rognhummeren ble fisket i. Når rognhummeren er tom, settes den tilbake der den ble fisket sammen med 10% av yngelen den produserte i vårt klekkeri.

Mer Informasjon

Havbeite

Et havbeite er et geografisk avgrenset område hvor en havbeiteaktør setter ut hummeryngel for så å ha gjenfangstrett på hummer i det aktuelle området. Havbeitet er underlagt havbeiteforskriften som er opprettet for å verne om havbeiteaktøren slik at denne nye næringen skal lønne seg. Andre enn havbeiteaktøren og dens tilknyttede personer har i følge dette regelverket ikke lov til å fiske med redskaper som kan fange eller skade hummer.

FANGST