(Vi laster inn siden for deg...)


Utsetting

Norsk Hummer har utviklet utsettingsteknologi som skal sikre at utsetting skjer under optimale forhold for å sikre så god overlevelsesrate som mulig. Teknologien gjør at vi kan kontrollere utslipp av yngelen på havbunnen i perioder av døgnet som er optimale for yngelen til å finne seg sine nye bolig i det naturlige habitatet.
Vi monitorerer utslippet fra land gjennom elektronisk åpningsmekanisme.