(Vi laster inn siden for deg...)Norsk Hummer er den ledende aktøren i Norge som tilbyr hummeryngel til utsett 
i havbeite. Selskapet har utviklet teknologi for klekking og utsettt av hummeryngel over de siste 20 årene, og har utstrakt samarbeid med teknogipartnere for å sikre utvikling av mer robuste yngel slik at overlevelsesraten øker. Dette innebærer god
gjenfangst når hummeren skal høstes. 

Landbasert porsjonshummer er vårt nye satsningsområde for å balansere tilgang til hummer i det naturlige habitatet gjennom havbrukskonsesjoner. Gjevn leveranseevne til det internasjonale hummermarkedet er viktig, 

Selskapet satser også aktivt på blåskjellproduksjon som er et voksende marked i Europa.